Vintervedligeholdelse og renholdelse 

Odder Byråd har den 14. december 2009 vedtaget ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser”. I regulativet er der beskrevet en klassificering for veje, stier og pladser i forhold til fastlagte retningslinjer for vedligeholdelse. Særligt for vejnettet - og herunder veje med kollektiv trafik - gælder følgende:

A1: Veje som har overordnet betydning for afvikling af den kollektive trafik og gennemgående trafik til omkringliggende større byer.

A: Veje som har afgørende betydning for afvikling af den kollektive og gennemgående trafik. Bybus og rutebilruter. Indfalds- og omfartsveje, særlige vejkryds og lignende.

B: Veje, stier og pladser, som har væsentlig betydning for afviklingen af den lokale trafik. Fordelingsveje og skolebusruter.

C: Veje som har mindre betydning for trafikken. Sekundære veje.

D: Veje uden betydning for afvikling af trafikken.

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.