Oversigt over foregående års prioriteringer

Vi har udført en række aktiviteter for at forbedre trafiksikkerheden og utrygheden på kommunens veje.

Til venstre se prioriteringslisterne for de foregående år.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.