Målsætninger

Bag hver handling ligger en målsætning, som bidrager til opfyldelse af Odder Kommunes overordnede mål om klimaneutralitet. Målsætningerne er systematiseret i tabellen[1] herunder. Målsætningerne skal ses i forhold til status i 2018:

De 11 indsatser understøttes af en tværgående indsats, som følgende målsætninger er fastsat for:

Den samlede effekt af målsætningerne er opsamlet og bearbejdet til en handlingsorienteret reduktionssti for Odder Kommune (se Bilag 8). Reduktionsstien viser, hvor stor en del af de udledninger der fremgår af 2018-klimaregnskabet, der vil kunne fjernes ved succesfuld gennemførelse og fuld effekt af de målsatte handlinger.

 


[1] For hver indsats (1-11) angives effekten i den pågældende periode. Afhængigt af indsatsen er der tale om reduktion, fortrængning og/eller fiksering af CO2-ækv. udledninger.