Skolestart

Kommunen deltager i skolestartkampagnen, der kører i uge 33-35. Kampagnen ”Børn på vej” sætter fokus på børn og unges trafiksikkerhed ved skolerne.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.