Plangrundlag

Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand, som beskriver:

  • Eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.
  • Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og –pligten helt eller delvist dvs. forhold omkring ind- og udtræden af kloakforsyningen.
  • Spildevandsanlæggets tilstand, samt planlagte fornyelser af dette.
  • En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015