Inddragelse af civilsamfund og aktører

Siden Odder Kommune tilsluttede sig Klimapartnerskabet DK2020 er der gennemført en proces med inddragelse af borgere, virksomheder og nøgleaktører. Kommunen prioriterer dialogen med relevante nøgleaktører, borgere og erhverv med fokus på, at støtte op om lokale initiativer og forankring i lokalsamfund.

Klimaplanens realiserbarhed afhænger af, at vi frem mod 2050 forsat har fokus på at inddrage civilsamfundet og centrale aktører i implementeringen, og den løbende justeringer af Klimaplanen. Bl.a. ved at udbygge vores partnerskaber omkring Klimaplanen med det lokale erhvervsliv, forsyninger, landbrug og på tværs af kommunens administration.

Klimaopgaven er forankret i Udvalget for Klima og Plan. Det betyder at alle klimaopgaver igangsættes, organiseres og koordineres gennem Udvalget for Klima og Plan. Udvalget for Klima og Plan skal sikre en bred forankring af klimaindsatsen i hele kommunen.