Kommunen som selskabsejer

Som medejer kan Odder Kommune, i fællesskab med selskaberne, fremme den grønne omstilling. Dette gælder eksempelvis for spildevand og affaldshåndtering. Her kan kommunen arbejde aktivt for den grønne omstillingen gennem deres pladser i selskabernes bestyrelser og repræsentantskaber.