Vandløb

Følgende vandløb er i Regionplan 2005 vurderet, at have moderat eller ringe økologisk tilstand, fordi de er påvirket af regn- og spildevand fra overløb og ejendomme i landområderne:

I og omkring Odder by:

 • Odder Å
 • Rævså
 • Stampmølle Bæk
 • Bøgebjerg Bæk
 • Blæsbjerg Bæk
 • Sanderbæk

I landområderne:

 • Malskær Bæk (Gylling)
 • Oldrup Bæk (Oldrup)
 • Spøttrup Bæk (Spøttrup Strand – Hov)
 • Præstholm Grøft (Over- og Neder Randlev)
 • Damled Bæk (Damledet – Åkær)
 • Spongså (Bjerager og Dyngby Strand)
 • Vorbæk (Saksild)

Andre vandløb i Odder Kommune har forringet miljøtilstand, på grund af kanalisering, udvidelse, eller meget lille vandføring om sommeren. Vandløbenes tilstand har dannet grundlag for krav om forbedret spildevandsrensning i Spildevandsplan 2001-2008.

Odder Kommune forbedrer miljøtilstanden i disse vandløb gennem vandhandleplanen.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015