Ny udledning eller vedligeholdelse

Ny udledning af spildevand
Ansøges ved Odder Kommune.

Ændring af afløb, vedligeholdelse
Anlæggelse af spildevandsledninger og nedsivningsanlæg skal ansøges ved Odder Kommune og udføres af autoriseret kloakmester. I ansøgningsprocessen skal der indgå:

  • Tegning af nedsivningsanlæggets placering på grunden.
  • Dokumentation for jordens egnethed til nedsivning og grundvandspejlning.
  • Accept fra grundejer, hvis anlægget etableres på anden mands grund.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015