Baggrund

Trafiksikkerhedsplan

Læs byrådets mål og vision for trafiksikkerhed, hvilke indsatsområder og aktiviteter de fokuserer på m.v.

Indsatssteder

Se alle tidligere henvendelser og foretag selv nye registreringer. Se desuden prioriteringsskemaer for trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.

Læs mere

Har du et forslag til et sted, der trænger til trafiksikkerhedstiltag? Så udpeg stedet her.

Trafiksikkerhed i dagligdagen

Læs her hvilke aktiviteter der skal udføres i løbet af året, samt hvilke kampagner videltager i.

Aktører

Læs her, hvem der deltager i trafiksikkerhedsarbejdet i Odder Kommune.

Sidste nyt

11. juli 2022

I 2022 har Udvalget for Klima og Plan besluttet at bevilge midler til nedenstående projekter:

Odder - Forlængelse af fortov og fodgængerkrydsning v. Randlevvej

Hundslund - Hastighedsdæmpning, Oldrupvej

Gylling - Bump v. indgange til byen

Rude - Hastighedsdæmpende tiltag

Falling - Hastighedsdæmpende tiltag

Boulstrup - Hastighedsdæmpende tiltag