Mindre og større enkeltanlæg

Der er ca. 150 mindre enkelt anlæg i Odder Kommune. Disse forsyner 1-2 ejendomme og er beliggende udenfor de tæt bebyggede områder.

Der findes en række større enkeltanlæg i kommunen. Disse er vist i nedenstående tabel

Anlæg

Anvendelse

Indvinding i 2015

Arne R. Jensens planteskole

Gartneri

2.167

Asger Pedersen

Gartneri

75

Flowerplant ved Konrad Weiss

Gartneri

162

Valdemar Borggård

Gartneri

264

Gartner Erik Olesen

Gartneri

130

N.U. Yoga Ashrama

Gartneri

6.745

Pernille B. Poulsen

Markvanding

4.350

Frugtavler Bendt Olsen

Markvanding

5.000

Odder Golfklub

Sportsplads, institution m.m.

2.575

Odder Kommune, Park og Vej

Sportsplads, institution m.m.

967

Gdr. Leif Kreutzfeldt Rasmussen

Husdyrfarm

4.100

Odder Spildevand

Anden erhvervsvirksomhed

8.629

Peer Toft

Varmepume uden reinjektion

3.307

Beliggenhed af de mindre og større enkeltanlæg er vist på nedenstående kort.

Statisk kort

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.