Befordring af skolebørn

Gratis befordring for skoleelever:

Elever, der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med skolebussen:

  • 0.-3. klasse = 2,5 km
  • 4.-6. klasse = 6,0 km
  • 7.-9. klasse = 7,0 km
  • 10. klasse = 9,0 km

Hvis man bor udenfor skoledistriktet, gælder afstandskriterier i forhold til at køre gratis dog ikke.

Desuden kan elever, der har kortere skolevej end angivet her, køre gratis med skolebus, hvis skolevejen er klassificeret som en farlig skolevej, læs mere under emnet Farlige skoleveje

Du kan se Rutekort over lokalkørsel og skolebusser på kommunens hjemmeside, og du også kan se et kort over skoledistrikterne.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.