Ubenyttede brønde og boringer

Ubenyttede og utætte boringer og brønde er et problem, fordi en forurening fra overfladen kan spredes uhindret til grundvandet. Risikoen er størst fra de boringer, der står ubrugte hen.

 

I 2006 besluttede vandværkerne og Odder Kommune at indgå et samarbejde om sløjfning af gamle brønde og boringer. Dette samarbejde fungerer stadig, og ved fund af brønde og boringer, der ikke anvendes længere, indenfor OSD Fillerup eller indvindingsoplandene til Balle, Gjesing og Torrild Vandværker, vil disse blive sløjfet.