Det kan vi gøre

• Udvikling af forvaltningspraksis for beskæring og fældning af træer på kommunale arealer, med henblik på at udvikle og bevare gamle træer for at øge biodiversiteten

• Beskær så vidt muligt risikotræer frem for at fælde

• Undlad at fælde veterantræer og gamle træer med hulheder og sårskader men foretag så vidt muligt målrettet beskæring uden at træet dør  F.eks. vil beskæring af topgrene, gøre træet mindre toptungt, således, at risikoen for at træet vælter minimeres. Derved kan træerne i bedste fald leve videre i mere end 100 år, til glæde for hundredevis af arter

• Bevar så vidt muligt hovedstammen på døde træer og understøt de døde grene, så de kan indgå som æstetiske eller funktionelle strukturelementer i bymiljøet

• Afmærk udgåede træer som bevares, og formidl om formålet med infotavler

• Overvej om væltede eller fældede træer kan blive liggende og bruges som siddeplads eller klatrestammer

• Beskyttelse af bevaringsværdige træer kan skrives ind i lokalplanernes formålsbestemmelser

• Myndighederne kan stille konkrete krav i byggetilladelser, om hvordan træerne skal beskyttes, herunder atgravearbejde og tung kørsel i træets rodzone skal undgås

• Myndighederne kan værdisætte enkelttræer i forbindelse med byggearbejder og kræve erstatning, hvis de pågældende træer ikke overlever et antal år efter byggeriets afslutning

• Udpegning og udarbejdelse af kort over bevaringsværdige gamle træer i kommunen

• Borgere kan udpege evighedstræer i samarbejde med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening 

• Registrering af store træer, veterantræer og dødt ved med app’en ’NaturTjek’

• Forbedr træers værdi som levesteder gennem veteranisering, dvs. målrettet beskadigelse af træer uden at slå træet ihjel. F.eks. kan man ringe stammer og hovedgrene ved at fjerne barken i en ring , så f.eks. svampe kan få adgang til at nedbryde træet. Man kan også etablere et bål op ad stammen for at svække træet eller slå med noget hårdt neders på stammen for at knuse veddet

• Plant forskellige arter hjemmehørende træer, der kan blive gamle eller/og som har mange tilknyttede arter som f.eks lind, eg, tjørn og pil

• Sørg for at der er plads til,  at træer kan udvikle sig til store gamle træer, både ved etablering og når de vokser sig store!

• Plant 100 træer om året i byerne, evt. i samarbejde med skolerne

• Plant 2 nye træer for hver fældet træ.

• Plant træer ved indfaldsveje

 

 

Her kan du indberette gamle træer på dine egne arealer i Odder Kommune:

Her kan alle der ejer gamle træer indberette sine arealer med indsats for øget biodiversitet: Link til kortet