Pesticider

Ligesom nitrat viser flere boringer fra området, at der også findes pesticider i grundvandet. Hovedparten af pesticidfundene er af stoffet BAM, der er et nedbrydningsprodukt fra stoffet dichlobenil, som er indeholdt i blandt andet totalukrudtsmidlet Prefix. Det er ikke længere tilladt, at anvende Prefix og lignende produkter, men nedbrydningsproduktet BAM optræder fortsat i grundvandet.

Det er dog ikke kun BAM, der er fundet i grundvandet. Ved Boulstrup Vandværk i boring DGU 108.149 er der i 2010 fundet bentazon, der er et pesticid, som fortsat er i anvendelse. I boring DGU nr. 108.11C ved Skovkilde Vandværk blev der i 2007 fundet dichlorprop, der dog kun anvendes i begrænset omfang. I begge tilfælde var indholdet under drikkevandskvalitetskravet, og generelt er der få fund af pesticider over grænseværdien.

Samlet betyder det dog, at grundvandet kan være sårbart overfor pesticider udover BAM, da også andre pesticider ses i grundvandet. Fund af de øvrige pesticider har dog et mindre omfang end fundene af BAM.

På kortet herunder er de boringer, hvor der er fundet BAM sidst boringen blev analyseret vist med rød farve. De boringer, hvor der tidligere har været fundet BAM, er vist med gul farve. De boringer, hvor der ikke er gjort fund af BAM er vist med blåt.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015