Kloaksystem inden for kloakopland

Nye kommunale afløbssystemer udføres altid som separatsystem. Ved ændring af kloakeringsprincip ændres ligeledes til separatsystem.

Ejere af ejendomme i oplande, som i henhold til spildevandsplanen ændres fra fællessystem til separatsystem, har pligt til at gennemføre separering på egen grund. Inden tilslutning til hovedkloak kan foretages skal ejer dokumentere separering af egen kloak ved skriftlig færdigmelding fra autoriseret kloakmester.
Er færdigmeldingen ældre end 1 år skal ejer påvise at separeringen af den private kloak er gældende. Dette kan gøres ved for eksempel sporstofundersøgelse og medfølgende kloakmestererklæring om kloakkens forhold.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015