Tilslutningstilladelse

Tilslutning af husspildevand til Forsyningens kloak er grundejers pligt og ret indenfor kloakopland.
Tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak ansøges ved Odder Kommune.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015