Vision og mål

Odder har, med DK2020 Klimaplanen, besluttet at tilslutte sig Parisaftalens målsætninger, og dermed skal kommunen som geografi senest inden udgangen af 2050 være klimaneutral. DK2020 Klimaplanen skal vise vejen hertil. Samtidig er det fra nationalt hold besluttet, at Danmark skal have sænket drivhusgasudledningerne med 70% i forhold til 1990 i 2030. Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune forpligter sig således til, at Odder Kommune vil implementere tiltag, med det helt overordnede mål om klimaneutralitet i 2050 og 70% reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Visionen for Odder Kommune er, at alle kommunens borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, fællesskaber og medarbejdere bliver positivt engageret og innovative medskabere af de bedst mulige løsninger for klima, bæredygtighed og grøn omstilling, så Odder Kommune når målet om at blive klimaneutral. Det skal ske gennem ændret adfærd på en måde, så velfærd og levestandard kan bevares og udbygges.

Klimaneutralitet i 2050 og 70% reduktion i 2030 er Odder Kommunes overordnede mål. Desuden har Odder Kommune videreført tidligere mål for energiforsyning og klimaneutralitet i kommunen som virksomhed. Målene er samlet i boksen herunder.

Klimamål i Odder Kommune:

I 2030 har vi reduceret CO2-udledningen med 70 %

I 2050 er vi en klimaneutral kommune

Inden 2030 er Odder Kommune som virksomhed klimaneutral

Mål og delmål adresseres konkret i Handleplanen, og er udmøntet i 11 tematiserede indsatser og 21 handlinger med tilhørende kvantitative og kvalitative målsætninger. Alt dette beskrives i Afsnit 6.