Cykelstiprojekter

I nedenstående link kan prioriteringslisten for stiprojekterne ses.

Effekten på de forskellige parametre er følgende:

Effektområde Vægt

Trafiksikkerhed
Trafikafvikling
Skolevejsforhold
Forhold for cyklister og lette trafikanter
Miljøforhold

20%
5%
20%
40%
15%

Total

100%

Prioriteringsliste - Stiprojekter         

(opdateret pr. 08-03-2024)

Link til Odder Kommunes tidligere cykelstrategi - klik her

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.