Teknisk tilstand

Odder Kommune udfører løbende tilsyn med de 17 almene vandværker i kommunen. Tilstanden af boringer, kildepladser, bygninger, tekniske installationer og hygiejne er vurderet på baggrund af de gennemførte tekniske tilsyn.

Ved bedømmelsen er anvendt en klassificering som god, acceptabel eller ikke tilfredsstillende.

Hovedparten af vandværkerne i Odder Kommune har én kildeplads med 1-2 boringer. Kun Odder Vandværk har 2 kildepladser og 2 vandværker.

Tilstand af boringer og kildepladser er vurderet ud fra, om overbygningen på den enkelte boring er tæt og i god stand, om der er etableret prøvetagningshane og pejlemulighed samt vandtæt afslutning af borerør. Hvorvidt overbygning og kildeplads er renholdt og ryddelig indgår ligeledes i den samlede vurdering.

Tilstanden af bygninger og tekniske installationer er vurderet i forhold til vedligeholdelsestilstand, samt om der er renholdt og ryddeligt.

Tilstanden af indvindingsboringerne i kommunen er god. Det samme gælder kildepladserne, hvor tilstanden er god eller acceptabel. At kildepladserne opnår vurderingen acceptabel i stedet for god, skyldes i de fleste tilfælde, at 25 m beskyttelseszonen omkring boringen/boringerne ikke er udlagt. Tilstanden af bygninger og tekniske installationer samt hygiejnen på vandværkerne i Odder Kommune er vurderet til at være god. Kun på ét enkelt vandværk vurderes hygiejnen at være acceptabel i stedet for god.

Vandværk

Boringer

Kildepladsen

Bygning

Teknisk installationer

Hygiejne

Alrø Vandværk

God

God 

God 

God

God

Amstrup Ege Vandværk

God

God

God

God

God

Balle Vandværk

God

God

God

God

God

Boulstrup Vandværk

God

Acceptabel

God

God

God

Dyngby Str. Vandværk

God

God

God

God

God

Fensten Vandværk

God

Acceptabel

God

God

God

Gosmer-Halling Vandværk

God

Acceptabel

God

God

God

Gylling Vandværk

God

Acceptabel

God

God

God

Hadrup Vandværk

God

Acceptabel

God

God

God

Hundslund Vandværk 

God

God

God

God

God

Odder Vandværk, Boulstrupværket

God

God

God

God

God

Odder Vandværk, Ulvskovværket

God

God

God

God

God

Oldrup Vandværk 

God

Acceptabel

God

God

God

Over Randlev Vandværk 

God

Acceptabel

God

God

God

Stenkalvens Vandværk 

God

 

God

God

God

God

Torrild Vandværk 

God

Acceptabel

God

God

Acceptabel

Tunø Vandværk 

God

Acceptabel

God

God

God

Vandværket Skovkilde

God

Acceptabel

God

God

God

 

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.