Kontaktpersoner

Henvendelse vedrørende trafiksikkerhedsarbejdet kan ske til Team Vej og Anlæg på mail: vejanlaeg@odder.dk

Henvendelse vedrørende den daglige drift af veje og fortove skal rettes til Fælles Drift & Service, Højmarkvej 10, 8300 Odder,

eller via systemet Giv os et praj

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.