Planlægning

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhieraki, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende.

Spildevandsplanen er en sektorplan, som omhandler et fagligt afgrænset område betegnet Spildevand.

Spildevandsplanen er underlagt de øvrige gældende planer, der udstikker retningslinjer med betydning for planlægningen på spildevandsområdet. Udarbejdelse af spildevandsplanen er sket med fokus på fuld overensstemmelse med disse planer.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015