2020

2020

Kommunen har i 2020 valgt at prioritere følgende projekter til udførelse i indeværende år:

Bump på Vestergade i Hou

Chikaner og fodgængerkrydsninger på Rørthvej i Odder mellem Parkvej og byskiltet.

2 bump og hævet flade samt hastighedsnedsættelse i Oldrup by.

 

Projektet 'Bygennemfarter' fokuserede i 2020 på byerne Rørth, Fillerup og Torrild. Lokalrådene blev inddraget i processen.