Miljøvurdering

Spildevandsplanen er miljøscreenet og vurderet jf. Miljøvurderingsloven.

Screening og miljøvurdering er selvstændige dokumenter som er tilgængelige via kommunens hjemmeside.

Generelt vurderes det at spildevandsplanen er en opsamling af status for spildevandsafledningen i Odder Kommune, men der er aspekter i plandelen som kan have væsentlig økonomisk betydning for borgerne i Odder Kommune og en positiv miljømæssig betydning for kommunen.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015