Oplysning, undervisning og reduceret forbrug

I Odder Kommune skal alle borgere kende til klimaudfordringen og vide, hvordan de selv bidrager til reduktion af drivhusgasser. Derfor sætter kommunen fokus på undervisning og oplysning om klima. Det gælder både i forhold til den brede befolkning og skoleelever, og det gælder i forhold til kommunens ansatte. Og det gælder i forhold til de virksomheder der hører til i kommunen. Forståelse for, hvad klimaproblemet består i, og hvad man som enkeltperson har af muligheder for at ændre adfærd i klimaets interesse, er bærende for at det bliver muligt at gennemføre mange af de konkrete handlinger, der er beskrevet i denne Strategiske Energi- og Klimaplan.

Odder Kommune vil derfor lave en række tværgående aktiviteter i form af oplysningskampagner, undervisningsforløb, og aktiviteter, der på én gang er sociale aktiviteter og klimaaktiviteter som f.eks. repair-caféer og ”vild-med-vilje” arbejde.

Odder Kommune finder det væsentligt, at det ikke kun er de kvantificérbare områder for beregning af drivhusgasreduktion, der indgår i en handleplan for reduktion i klimabelastning. Vores forbrug er det, der belaster klimaet, og derfor er enhver handling fra den enkelte borger, der reducerer vores forbrugsmæssige aftryk en klimamæssigt væsentlig handling – også selv om det ikke indgår i en opgørelsesmetode. De ikke-kvantificerbare konsekvenser af ændret forbrug hører under Scope 3.

Vores forbrug af varer og tjenesteydelser er årsag til størstedelen af drivhusgasudledningerne. Det gælder udledninger fra produktion af alt fra stole til dåser til kattemad og vinduesruder. Og ikke mindst vores fødevarer. Derfor er potentialet for drivhusgasreduktion enormt ved at alle ændrer deres forbrugsmønstre – også borgerne i Odder Kommune. Men hvordan gør vi det rigtigt, og hvad batter mest? Det kan oplysning og undervisning sætte fokus på.

Effekten af både oplysnings- og uddannelsesaktiviteter og forbrugsændringer under scope 3 er vanskelig at sætte CO2-tal på, da det kræver en helt anden type analyseredskaber end dem der lige nu er bred enighed om at bruge, og da effekten i øvrigt oftest vil have virkning et andet sted, end der hvor forbruget sker. Men det ændrer ikke på at effekten er der, og at det også er her, der skal sættes ind for at komme i mål med at opnå klimaneutralitet globalt.