Reduktionssti

Da BAU scenariet ikke kan vise hele vejen til klimamålet, beskriver klimaplanen en sti med lokale tiltag for at komme nærmere klimamålene. Den kaldes "reduktionsstien", og her beregnes det (hvor det er muligt), hvor mange tons CO2 lokale handlinger vil reducere den totale lokale udledning med.

Kommunens strategi på den mellemlange og lange bane er, at reducere drivhusgasudledningen fra de sektorer der udleder mest: transport, landbrug og arealanvendelse. En væsentlig reduktion er dog afhængig af færdigudvikling af ny teknologi, og nationale tiltag som lovgivning om bl.a. støtte- og kompensationsordninger. Odder Kommune er bevidst om, at netop disse sektorer kræver handlinger over en lang årrække, og at det kan blive svært at nå i mål med netop transport- og landbrugssektoren.

I perioden 1990 til 2030 vil Odder Kommune jf.  reduktionsstien producere så meget energi til nettet, at udledningerne bliver negative for energisektoren i både 2030 og 2050, og ligeledes negative på arealanvendelse i 2050 på grund af lagring af biokul.

Satsningen på en betydelig udbygning af sol- og vindenergi løfter ca. 43% af den samlede reduktion i 2030, mens indsatser relateret til landbruget løfter ca. 48%. Uden landbrugets og transportområdets medvirken til at reducere kommunens udledninger vil det ikke være muligt at indfri de overordnede mål.

Med de tiltag, der bliver præsenteret i denne klimaplan, vil Odder Kommune reducere CO2-udledningen med ca. 73% i 2030 og ca. 89% i 2050.