Påbud, jævnfør spildevandsplan

Varsel om påbud med baggrund i gældende spildevandsplan: tre måneder inden påbud, med lejlighed for ejers udtalelse.

Påbud stilles med 12 måneders frist for etablering.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015