Trafiksikkerhedsplan

Her finder du byrådets mål og vision for Trafiksikkerhedsplanen samt hvilke indsatsområder, strategier og initiativer de har valgt at fokusere på.
Der er foretaget en analyse og kortlægning af de trafiksikkerhedsmæssige problemer, der er i Odder Kommune.

Du kan vælge de enkelte emner på menuen til venstre.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.