2013

I 2013 blev der etableret 5 bump i Gylling og 3 bump på Randlevvej.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.