Forsyning over kommunegrænsen

De almene vandværker i Odder Kommune indvinder ikke grundvand udenfor kommunen. Ligeledes indvindes ikke grundvand i kommunen til vandværker beliggende i andre kommuner.

I den nordøstlige del af kommunen ligger Kysing Næs Fællesvandværk. Vandværket modtager vand fra Aarhus Vand. Langs kommunegrænsen forsynes enkelte ejendomme fra kommuner udenom Odder Kommune. Ligeledes modtager enkelte ejendomme i andre kommuner vand fra almene vandværker i Odder Kommune.

Ejendom

Kommune

Levering af vand fra

Kysing Næs Fællesvandværk

Odder

Aarhus Vand

Vorsøvej 25

Horsens

Hundslund Vandværk

Vorsøvej 27

Horsens

Hundslund Vandværk

Skablundvej 1

Odder

Alment vandværk i Horsens Kommune

Sødrupvej 25

Odder

Privat boring i Horsens Kommune

Kirstinelundsvej 75

Odder

Alment vandværk i Skanderborg Kommune

Findalsvej 18

Aarhus

Balle Vandværk

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.