Lokalveje

Primære lokalveje

De primære lokalveje er typisk:

  • Større adgangsveje i boligområder og erhvervsområder
  • Veje med kørsel med lokal bus eller bybus
  • Mindre fordelingsveje og veje med skolebusbetjening

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.

Sekundære lokalveje

De sekundære lokalveje er typisk:

  • Stamveje eller adgangsveje i boligområder
  • Veje der sikrer tilgængeligheden for den helt lokale trafik til f. eks. de enkelte boliger