'Brug 2 sekunder mere'

Kommunen deltager i uge 24-26 i kampagnen der skal forebygge cyklistulykker i kryds.


Kampagnens formål er at nedbringe antallet af cyklistulykker i kryds ved at opfordre både cyklister og bilister til at orientere sig bedre, inden de kører gennem et kryds.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.