Mål og Vision

Odder Kommune har udarbejdet en Trafiksikkerhedsplan for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet.

Kommunen har valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan ved fastsættelse af vision og mål for trafiksikkerhedsarbejdet.

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan har en vision om, at ingen skal dræbes eller kvæstes alvorligt på de danske veje.
Denne vision tilslutter Odder Kommune sig, og vil arbejde for, at der på sigt ikke sker alvorlige trafikulykker på kommunens veje. Kommunen vil indenfor de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens vej- og stinet.

For at opfylde denne vision har kommunen valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning:

Færdselskommissionen har sat sig som mål, at der på de danske veje i 2030 højst må blive dræbt 90 mennesker, og at højst 900 må komme alvorligt til skade i henhold til de politiregistrerede trafikulykker.

Dette er en halvering af antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne, med udgangspunkt i politiets uheldsregistreringer i 2017-2019. Dette mål lever desuden op til EU's målsætning om reduktion af dræbte.

I Odder kommune blev der i 2017-2019 gennemsnitlig registreret 2 dræbte og 5 alvorligt tilskadekomne samt 2 lettere tilskadekomne.

Det vil sige, at målet for udgangen af 2030 på kommunevejene i Odder Kommune er følgende:

  • Max 1 dræbt
  • Max 5 alvorligt tilskadekomne

For at disse mål kan indfries forudsættes det, at kommunens indsats understøttes af bl.a. politi og statslige initiativer, herunder Rådet for Sikker Trafik.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.