Bruttoliste - Registreringer på kort

Her ses alle de steder, hvor borgerne og kommunen gennem de seneste år har ønsker om at der foretages aktiviteter til at fremme trafiksikkerheden.

Zoom ind og peg på en lokalitet, så kan du se, hvad der er ønsket det pågældende sted.

Statisk kort

Ovenstående lokaliteter vil blive analyseret nærmere, og ønskerne indsættes i prioriteringslister - enten i listen over trafiksikkerhedsønsker eller i listen over cykelstiønsker.

Prioriteringslisterne kan du se her til venstre.

Hvert år fremlægges prioriteringslisterne til politisk behandling i Udvalget for Klima og Plan, og de beslutter hvilke tiltag der udarbejdes i det kommende år.

Der er tilknyttet en følgegruppe til trafiksikkerhedsarbejdet. Medlemmer der direkte berøres af de tiltag der besluttes udført hvert år, bliver inddraget i det konkrete arbejde.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.