Erstatningsboringer

Retningslinje

Boringer må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller ændres, før Odder Kommune har givet tilladelse hertil.

Redegørelse

I akutte tilfælde eller hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, må ejer af et vandforsyningsanlæg etablere en erstatningsboring inden for 5 m af den gamle, hvis det er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Det er ikke en akut situation, hvis boringen har faldende ydelse eller der er problemer med vandkvaliteten. I disse tilfælde skal ejer søge om tilladelse til at etablere en ny boring. Erstatningsboringer skal altid anmeldes til kommunen, inden arbejdet bliver sat i gang.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.