Forudsætninger

I dette afsnit beskrives kort nogle forudsætninger for vejklassificeringen:

  • Kommuneplanen
  • Vejreglerne
  • Odder Kommunes vejplanlægning
  • Nabokommunernes vejklassificering

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.