Fakta om OSD Hovedgård

Hovedgård området er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-område). OSD Hovedgård ligger i Odder og Horsens kommuner og omfatter indvindingsoplandene til Alrø Vandværk, Hadrup Vandværk, Hundslund Vandværk samt Oldrup Vandværk. Vandværkerne med de tilhørende indvindingsoplande ses på kortet herunder.

Den primære arealanvendelse i OSD, indvindingsoplandene og omkring vandindvindingsboringerne er landbrug med undtagelse af Alrø Vandværk, hvor den ene boring er beliggende i skov.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018