Risikoområde 15: Stenslund i Odder

Beskrivelse af problematik

Ved ekstrem nedbør viser beregningerne, at der er risiko for oversvømmelse af en del af plejehjemmet, Stenslundscentret, beliggende i en lavning. Der er risiko for vanddybder på op til 0,5 m. En del af nedbøren kan komme fra de 15 ha opland nord for centret.

Handling

Inden 2025 skal der laves en handleplan med analyser og forslag til tiltag samt finansiering heraf.