Grønne arealer i byrum og haver

Grønne arealer i byrum og haver har mange funktioner. De bidrager til reduktion af partikelforurening, omdannelse af CO2 til O2, temperaturregulering, giver skygge og læ, og er støjdæmpende. De er også sundhedsfremmende og stressreducerende, da de fungerer som frirum til afslapning og friluftsliv og giver os mulighed for at følge årstidernes skiften.

Men de er også vigtige levesteder for en række smådyr, fugle og insekter!

Et pindsvin på nært hold er en dejlig naturoplevelse.   Foto: Merete Johannsen

De grønne arealer består oftest af græsplæner, blomsterbede, buskadser og enkelte træer eller trægrupper. For det meste er de enkelte elementer nøje planlagt og intensivt plejet.  Af og til kan den vilde natur udvikle sig på små arealer, der ikke er i brug. Det er dog sjældent, at finde naturtyper med vilde dyr og planter på de grønne arealer i byrum og haver.

På de allerfleste grønne arealer er der et stort potentiale for at øge biodiversiteten.  Der er ofte tale om arealer med en lang kontinuitet og der er ikke den samme næringsbelastning som i agerlandet, hvor der ofte er næringspåvirkning fra omgivende landbrugsarealer.  Små ændringer i driften af de grønne arealer kan have stor betydning for de vilde dyr og planter, og vil i mange tilfælde reducere plejebehovet og dermed arbejdsbyrden.

Det er altså muligt at skabe større biodiversitet på de grønne arealer samtidig med, at man opnår en arbejdslettelse og, ikke mindst, skaber grundlag for spændende naturoplevelser.

Have-stokrose med humlebier.  Foto: Merete Johannsen

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle der vil give plads til mere natur, der hvor vi bor, lever arbejder og leger.

Både virksomheder, kommuner, institutioner og private kan blive Vild Med Vilje.

Læs mere om Vild Med Vilje