Partnerskaber

Med partnerskabsaftaler vil Odder Kommune forpligte borgere, virksomheder og andre aktører til at øge tempoet i den grønne omstilling. Derudover vil Odder Kommune bruge partnerskabsaftaler til formidling og inspiration for andre, så flere forhåbentlig får lyst til at tage ansvar og handle.

I arbejdet med interne og eksterne aktører har der åbnet sig mulighed for at indgå i flere forpligtende partnerskaber.

I Odder Kommunes erhvervsstrategi 2019-2025 er et vigtig fokusområde samarbejde og partnerskaber: ”I Odder Kommune er samarbejde en kernekompetence. Kommunens størrelse og den lokale kultur er medvirkende til, at vi både kan og vil hinanden”.  I erhvervsstrategien er desuden fokus på, at iværksættere tager afsæt i FN´s verdensmål for, at få en økonomisk bæredygtig forretning, og inspireres og udfordres til, at tænke på sociale og miljømæssige bundlinjer.

I 2016 indgik Odder Kommune og Landboforeningen Odder-Skanderborg en aftale, der skulle styrke udlægning af minivådområder til reduktion af næringsstofudledningen til Norsminde Fjord. På baggrund af disse erfaringer indgik Odder Kommune en forpligtigende partnerskabsaftale med Landboforeningen Odder-Skanderborg i 2021 om bl.a. reduktion i CO2-udledningen, sikring af biodiversitet og et bæredygtigt miljø. Som en udløber af aftalen er der igangsat et arbejde som sigter efter målrettet oplysning og involvering af kommunens landmænd i klimaudfordringen.

Vi er i fuld gang med at formulere en partnerskabsaftale med lokale almene boligforeninger. Og vi forventer, at indgå i flere aftaler over de kommende år. Odder Kommune vil bygge videre på den gode dialog, og samarbejde tæt med lokalrådene om, at sikre lokal og nær opbakning til klimaarbejdet.

Odder Kommune har tidligere iværksat tiltag rettet mod at inspirere private boligejere til at gennemføre energirenoveringer og –optimering. Odder Kommune vil i de kommende år søge at styrke fællesskabet borgere imellem og mellem borgere og kommunen netop med sigte på energirenoveringer.