Invasive arter

Invasive arter er planter og dyr som ikke naturligt hører til i Danmark, men er blevet indført af mennesker. Fælles for de invasive arter er, at de klarer sig godt i naturen og udkonkurrerer danske hjemmehørende arter og dermed påvirker biodiversiteten i negativ retning.  De spreder sig hurtigt og er ofte svære eller umulige at udrydde, når først de har etableret sig.

I Odder Kommune er der bl.a. følgende invasive arter:

Armensk brombær (Rubus armeniacus)
Brun rotte (Rattus norvegicus)
Engelsk vadegræs (Spartina anglica)
Glansbladet hæg (Prunus serotina)
Gyldenris (Solidago canadensis og Solidago gigantea)
Iberisk skovsnegl/Dræbersnegl(Arion vulgaris)
Japansk pileurt (Reynoutria japonica, syn.: Fallopia japonica)
Kastanieminermøl (Cameraria ohridella)
Kæmpebalsamin (Impatiens glandulifera)
Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
Mårhund (Nyctereutes procyonoides)
Pastinak (Pastinaca sativa)
Rød hestehov (Petasites hybridus)
Rynket rose (Rosa rugosa)

Tæt bestand af rød hestehov i grøftekanten. Foto: Merete Johannsen

 

 

Vil du vide mere om invasive arter?

Man kan læse mere om de invasive arter, og hvordan de bekæmpes her på Miljøstyrelsens  hjemmeside