Balle Vandværk

Der er med baggrund i den udførte statslige grundvandskortlægning og efter en konkret vurdering foretaget af Odder Kommune ingen indsatser for grundvandsbeskyttelse ved Balle Vandværk. Dermed er der heller ingen umiddelbare omkostninger for vandværket som følge af indsatsplanen.

 

Det normale overvågningsprogram af vandkvaliteten som angivet i drikkevandsbekendtgørelsen skal opretholdes. Dette indebærer for Balle Vandværk blandt andet, at der foretages vandprøver af grundvandet, såkaldt boringskontrol, hvert 5. år. Herudover opfordres vandværket til at informere lodsejere og husejere om risikoen ved at anvende sprøjtemidler indenfor BNBO og i nærområdet til vandværkets boringer i det hele taget. Endelig bør vandværket som udgangspunkt sikre så jævn en vandindvinding som muligt, således at de store vandspejlsvariationer undgås i boringerne, hvilket er gavnligt for at opretholde den nuværende gode vandkvalitet.