Indsatsområder

For at opfylde visionen og målene, har man i Odder Kommune valgt at fokusere på følgende indsatsområder:

  1. Trafiksikkerhed og tryghed på børnenes skolevej.
  2. Hastighed.
  3. Unge trafikanter.
  4. Spiritus.
  5. Forbedring af uheldsbelastede strækninger, samt kryds med stor utryghed.

Område 2-3-4 nås bedst gennem kampagner, undervisning og information. Det forudsættes, at kampagnerne følges op med kontrol fra politiet. Indsatsområde 1 og 5 (og nogle steder også pkt 2 - hastighed) nås bedst ved en gennemgang af vejens indretning, med efterfølgende ændringer såsom fysiske tiltag (vejombyning, hastighedssanering m.m.), skiltning og vejafmærkning.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.

Læs mere

Vejdirektoratet har for 2005 beregnet, at hvis alle bilister havde ændret deres fart, så de overholdt fartgrænserne, ville der kunne have været sparet ca. 40 dræbte og 600 tilskadekomne, hvor der i 2005 var 331 dræbte og 3072 tilskadekomne.

Danmark kunne spare mindst 100 dræbte om året, hvis alle trafikanter med ét besluttede at:

- overholde fartgrænserne

- køre uden alkohol i blodet, og

- bruge sele hver gang, også på bagsædet.