Baggrund for planen

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til paragraf 13 i lov om vandforsyning LBK nr. 125 af 26/01/2017 for så vidt angår indsatsområderne og i henhold til paragraf 13a for så vidt angår de prioriterede områder.

I bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer BEK nr. 246 af 15/03/2017 er OSD, nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder og indvindingsoplande uden for OSD udpeget.

Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27/06/2016 fastsætter nærmere krav til indsatsplaners indhold og behandling. Blandt andet fremgår det, at indsatsplanen skal indeholde et resumé af grundvandskortlægningen. Dette resumé er baseret på ”Redegørelse for Hovedgård området – Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning” udgivet i april 2013 samt bagvedliggende materiale til redegørelsen (link i højre kolonne).

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018