Stier og vandreruter

Her ser du oversigtskort over stier og vandreruter i Odder Kommune. Kortet omfatter både Hjerteforeningens afmærkede stier, stier med Danmarks Naturfredningsforening turfoldere og andre rekreative stier og vandreruter.

Statisk kort

Brug af oversigtskortet

Når du peger på en rute får du yderligere oplysninger om ruten og link til folder eller kort med ruten samt turbeskrivelse, som kan printes ud og tages med på turen. Ruternes tilgængelighed fremgår af kortets signatur og er forklaret herunder.

Kørestolegnet: Veje med asfaltbelægning eller lignende kørestolsegnet belægning.

Anlagt vej/sti: Let tilgængelige markveje, skovveje, stenbelægninger m.m., som ikke garanteres kørestolsegnede.

Trampesti: Stier og ruter, hvor der indgår trampestier, som er mindre tilgængelige.

Stier i oversigtskortet

Herunder finder du de enkelte stier med link til folder eller til kort med turbeskrivelse. Der er også link til det levende interaktive kort, så du på oversigtskortet kan se, hvor vandreruten/stien ligger.


Rekreative stier og ruter:

Bendixminde rundt ved Snærildvej og Stampmøllebækken - pdf kort - interaktivt kort

Boulstrup/Halling kirkesti - pdf kort - interaktivt kort

Drammelsbækvej, Morsholt mose - pdf kort - interaktivt kort

Dyrehaven ved Rathlousdal - pdf kort - interaktivt kort

Glibingvej - pdf kort - interaktivt kort

Gylling Splidholm kirkesti - pdf kort - interaktivt kort

Horsensbanen og Skræppen i Odder Syd - pdf kort - interaktivt kort

Kysing rundt - pdf kort - interaktivt kort

Langmose, Amstrup - pdf kort - interaktivt kort

Saksild Skolesti - pdf kort - interaktivt kort

Stampmøllen, Vesterhåb - pdf kort - interaktivt kort

Torrild, Tage Andersens Sti - pdf kort - interaktivt kort

Tunø - Folder - interaktivt kort

Ulvskov - pdf kort - interaktivt kort

Vejlskoven ved Søndergade/Horsensvej i Odder - pdf kort - interaktivt kort

Ørting, banestien - pdf kort - interaktivt kort

Ørting, Bilsbækvej - pdf kort - interaktivt kort

Ørting Mose - pdf kort - interaktivt kort

 

Danmarks Naturfredningsforenings foldere:

Fra Amstrup og op på Blakhøj - folder - interaktivt kort

Fredhave - skoven langs Asbæk - folder - interaktivt kort

Gå på opdagelse ved ruinen af borgen Bjørnkjær - folder - interaktivt kort

I H.C. Andersens fodspor Svendhøj - folder - interaktivt kort

Kirkestier og kirsebær Sondrup og Torup - folder - interaktivt kort

Kyststien i Hou - folder - interaktivt kort

På sporet af den gamle jernbane - folder - interaktivt kort

På tværs af Tornsbjergskoven - folder - interaktivt kort

Ravnskoven lige ud til vandet - folder - interaktivt kort

Rundt om Drosselmosen - folder - interaktivt kort

Rundt om Gyllingnæs - folder - interaktivt kort

Rundtur på Alrø - med garenti for havudsigt - folder - interaktivt kort

Sondrup Plantage - de tre damme og fjorden - folder - interaktivt kort

 

Hjerteforeningen - afmærkede stier

Odder By - folder - interaktivt kort

Saxild Strand, Dyngby Lyng / Dyngby Strand - folder - interaktivt kort

Saxild Strand - Lyngen - folder - interaktivt kort

 

Forslag til nye stier og ruter

Her kan borgerne komme med forslag til nye ruter, bemærkninger til eksisterende ruter, samt indtegne faciliteter.

Alle indsendte forslag vil blive vurderet af kommunen og kortene vil løbende blive opdateret med nye stier.

Adgangsregler for færdsel til fods i naturen

Ud over de angivne ruter og vandrestier, er der gode muligheder for at opleve naturen til fods i Odder kommune, både i skovene, ved stranden og i det åbne land.

Skove

I offentligt ejede skove må du færdes til fods hele døgnet. Du må også gerne gå ud i skovbunden, hvis ikke der er hegn.

I private skove må du kun færdes til fods på skovveje og stier, og kun fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Hvis skoven er under fem hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand. Du må ikke passere skilte der forbyder adgang, da du som udgangspunkt skal respektere skilte, du møder i naturen. Også selv om du er i tvivl, om de er lovligt opsat.

Hvis du møder skiltning, som efter din opfattelse uretmæssigt begrænser din færden, eller hvis du oplever, at adgangen til et ellers åbent område er forhindret, kan du kontakte kommunen.

Strande

Langs stort set alle strande kan du færdes til fods, også selvom stranden er privatejet. På privatejede strande må du tage ophold i en afstand af mindst 50 meter til beboelse.

I det åbne land

Veje og stier

Det er tilladt at færdes til fods på veje og stier hele døgnet, også på markveje, selvom de er privatejede. Ejeren kan dog forbyde adgang med skiltning i særlige tilfælde.

Udyrkede arealer

På private, udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger.

På offentligt ejede udyrkede arealer må man færdes døgnet rundt.

Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang.

Du kan læse mere om adgangregsler på Miljøstyrelsens hjemmeside samt på Friluftsrådets hjemmeside