Grundvandskemi

De grundvandskemiske forhold i OSD Hundslund er beskrevet i rapporten ”Redegørelse for Hovedgård området – Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning”. Redegørelsen er udarbejdet i 2013 af den tidligere Naturstyrelse, nu Miljøstyrelsen. Med mindre andet er angivet i det følgende resumé af grundvandskortlægningens resultater vedrørende grundvandets kemiske forhold, stammer alle oplysninger fra denne kortlægning.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018