2021

Der var i 2021 ikke afsat en trafiksikkerhedspulje til projekter fra prioriteringslisten

 

Projektet 'Bygennemfarter' fokuserer i 2021 på byerne Hou og Torrild.
I Hou blev der udført torontoanlæg 2 steder på Houvej samt fodgængerfelt på Vestergade.
I Torrild blev der udført fortov på en del af Kongshusvej.
Lokalrådene blev inddraget i processen.