Vaskeplads

Vaskepladser og påfyldningspladser til brændstof ved erhvervsvirksomheder, skal forsynes med tilstrækkeligt sandfang og olieudskiller.
Ansøgning om etablering, og dimensioneringen, af sandfang og olieudskiller skal godkendes af kommunen.

En vaskeplads må ikke etableres større end 25 m2, hvis der ikke er etableret overdækning af hele vaskepladsen. Endvidere skal pladsen være hævet over det omkringliggende terræn for at hindre afstrømning af overfladevand til sandfang og olieudskiller. Afløbet fra olieudskilleren skal tilsluttes spildevandssystemet.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015