Udledningstilladelse

Udledning af tag- eller overfladevand til recipient skal ansøges ved Odder Kommune.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015