I kloakopland

Ved konstatering af fejl eller forurening vil der stilles påbud om udbedring af kloak. Udbedring af privat kloak er grundejers forpligtelse og udgift.
Fejltilslutningen skal udbedres og fristen for udførelse vil vurderes konkret i situationen.

Generelt gælder en varselsfrist på 1 måned inden påbuddet stilles. Efterlevelse af påbud skal generelt ske efter 3-6 måneder fra modtagelse af påbuddet, efter konkret vurdering.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015